Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าชม

572610
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
150
137
1540
568199
7240
12861
572610

Your IP: 54.89.187.28
Server Time: 2018-12-18 13:45:51

ประวัติโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร   ตั้งอยู่ที่ถนนหลวง    ตำบลพิบูล  อำเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี  34110  หมายเลขโทรศัพท์  045-994188

            โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร  ได้ทำการเปิดเรียนมาก่อนที่วัดสระแก้วรังษี  โดยเปิดสอนระดับชั้นประถมปีที่. 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 2  เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2449  โดยมีนายล้อม  ทองพิทักษ์ เป็นครูใหญ่  นายทอน สุวรรณกูฎ  นายทอง   แสนทวีสุข เป็นครูสายผู้สอนดำเนินการโดยเงินศึกษาพลีเงินบริจาคเป็นค่าตอบแทน
ไม่มีเงินเดือน   ต่อมานักเรียนมากสถานที่คับแคบ    ได้แบ่งนักเรียนไปเรียนที่วัดหลวง     ชื่อโรงเรียนขณะนั้นยังไม่มี
แต่ใช้ชื่อโรงเรียนประจำอำเภอ  พ.ศ. 2464      ทางราชการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา    พ.ศ. 2464
ได้เกณฑ์นักเรียนเข้าเรียน    จึงแบ่งนักเรียนนอกบังคับไปเรียนที่วัดสระแก้วรังษี   มีนายกุคำ  สุทธิกุล  เป็นครูใหญ่  เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ        นักเรียนในเกณฑ์บังคับเรียนที่วัดหลวง    มีนายถวิล    พรหมลักษณ์      เป็นครูใหญ่
เป็นโรงเรียนประจำตำบล และได้นำนักเรียนในเกณฑ์บังคับชั้นประถม 4 เรียนที่วัดกลางอีก   เพราะวัดหลวงสถานที่คับแคบ       แต่ให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประจำตำบลที่วัดหลวง      ให้นายคำ  เจริญศรี     ดำเนินการสอน
ปีพ.ศ.2466  พระวิภาคย์พจนกิจ  นายอำเภอได้ทำการ  ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบทรงปั้นหยาขนาด 8 ห้องเรียน  วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ใช้ขวานแปรรูป   ทั้งสิ้นในที่ดินซึ่งจับจองโดยพระวิภาคย์พิจนกิจ  ซึ่งเป็นที่ดินที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ  3  ปี   จึงแล้วเสร็จ    ได้รวมนักเรียนที่วัดสระแก้วรังษี     วัดหลวง
วัดกลาง เรียนที่อาคารสร้างใหม่ เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2469   เป็นครั้งแรกและเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ  ชื่อว่า  โรงเรียนพิบูล “วิภาคย์วิทยากร”  เป็นอนุสรณ์แด่พระวิภาคย์พจนกิจนายอำเภอผู้ดำริในการก่อสร้างและจับจองที่ดินเป็นในสมบัติของโรงเรียนมี  นายเชียน  สุนานนท์  เป็นครูใหญ่  เป็นคนแรก  เมื่อยกเลิกเงินศึกษาพลีแล้ว  ได้ใช้เงินบำรุงของรัฐประเภทเงินประถมศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ  มีการจัดการศึกษามาจนถึงปัจจุบัน
  ตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2469 – 2470       เปิดเรียนตั้งแต่ ป. 1 – 6

พ.ศ. 2470 – 2482       ลดชั้น ป. 5 – 6 ออก เหลือชั้น ป. 1 – 4

พ.ศ. 2483                 โอนกิจการให้เทศบาล จัดการศึกษา

พ.ศ. 2486                 โอนกิจการคืนให้กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2497                  เปิดเรียนชั้นเด็กเล็ก

พ.ศ. 2520                  รวมเป็นโรงเรียนเดียวกันกับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

พ.ศ. 2521                   เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก  “วิพากย์วิทยากร”เป็น”วิภาคย์วิทยากร”

พ.ศ. 2523                  โอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2546                  โอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2556                  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร"

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายราวิทย์  ดวงไข

โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร  ถนนหลวง   ตำบลพิบูล  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  34110  โทรศัพท์  045-441052

Website:http://www.anubanvipak.com   Webmaster : Taksinar  Phitaksa